แบบเหล็กเก่า ขนาดความยาว 120 Cm.

Availability: In stock

Sku: แบบเหล็กเก่า ขนาดความยาว 120 Cm.

Be the first to review this product

Quick Overview

1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า :  แบบเหล็กเก่า 02-MF10120 ขนาด : 10 x 120 Cm.

2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF15120 ขนาด : 15 x 120 Cm.

3.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF20120 ขนาด : 20 x 120 Cm.

4.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF25120 ขนาด : 25 x 120 Cm.

5.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF30120 ขนาด : 30 x 120 Cm.

6.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF35120 ขนาด : 35 x 120 Cm.

7.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF40120 ขนาด : 40 x 120 Cm.

8.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF45120 ขนาด : 45 x 120 Cm.

9.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF50120 ขนาด : 50 x 120 Cm.

10.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF60120 ขนาด : 60 x 120 Cm.

รายละเอียดสินค้า : แผ่นเรียบหนา 1.2 มิล , กระดูกหนา 1.2 มิล , ขอบหนา 2.3 มิล

1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า :  แบบเหล็กเก่า 02-MF10120 ขนาด : 10 x 120 Cm.

2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF15120 ขนาด : 15 x 120 Cm.

3.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF20120 ขนาด : 20 x 120 Cm.

4.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF25120 ขนาด : 25 x 120 Cm.

5.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF30120 ขนาด : 30 x 120 Cm.

6.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF35120 ขนาด : 35 x 120 Cm.

7.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF40120 ขนาด : 40 x 120 Cm.

8.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF45120 ขนาด : 45 x 120 Cm.

9.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF50120 ขนาด : 50 x 120 Cm.

10.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กเก่า 02-MF60120 ขนาด : 60 x 120 Cm.

รายละเอียดสินค้า : แผ่นเรียบหนา 1.2 มิล , กระดูกหนา 1.2 มิล , ขอบหนา 2.3 มิล

ติดต่อสอบถาม :

บริษัท รุ่งเจริญสมบูรณ์ (2004) ค้าของเก่า จำกัด

HOT LINE : 089-105-6651

TEL : 02-9243519, 02-9243619

custom contents goes here
Top