แบบเหล็กใหม่ ขนาดความยาว 150 Cm.

Availability: In stock

Sku: แบบเหล็กใหม่ ขนาดความยาว 150 Cm.

Be the first to review this product

Quick Overview

1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า :  แบบเหล็กใหม่ 01-MF10150 ขนาด : 10 x 150 Cm.

2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF15150 ขนาด : 15 x 150 Cm.

3.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF20150 ขนาด : 20 x 150 Cm.

4.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF25150 ขนาด : 25 x 150 Cm.

5.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF30150 ขนาด : 30 x 150 Cm.

6.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF35150 ขนาด : 35 x 150 Cm.

7.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF40150 ขนาด : 40 x 150 Cm.

8.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF45150 ขนาด : 45 x 150 Cm.

9.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF50150 ขนาด : 50 x 150 Cm.

10.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF60150 ขนาด : 60 x 150 Cm.

รายละเอียดสินค้า : แผ่นเรียบหนา 1.2 มิล , กระดูกหนา 1.2 มิล , ขอบหนา 2.3 มิล

1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า :  แบบเหล็กใหม่ 01-MF10150 ขนาด : 10 x 150 Cm.

2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF15150 ขนาด : 15 x 150 Cm.

3.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF20150 ขนาด : 20 x 150 Cm.

4.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF25150 ขนาด : 25 x 150 Cm.

5.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF30150 ขนาด : 30 x 150 Cm.

6.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF35150 ขนาด : 35 x 150 Cm.

7.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF40150 ขนาด : 40 x 150 Cm.

8.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF45150 ขนาด : 45 x 150 Cm.

9.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF50150 ขนาด : 50 x 150 Cm.

10.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : แบบเหล็กใหม่ 01-MF60150 ขนาด : 60 x 150 Cm.

รายละเอียดสินค้า : แผ่นเรียบหนา 1.2 มิล , กระดูกหนา 1.2 มิล , ขอบหนา 2.3 มิล

ติดต่อสอบถาม :

บริษัท รุ่งเจริญสมบูรณ์ (2004) ค้าของเก่า จำกัด

HOT LINE : 089-105-6651

TEL : 02-9243519, 02-9243619

custom contents goes here
Top